Història d'Espanya i Catalunya (Guerra Civil tots els apartats)

0 0.89 €

Història d'Espanya i Catalunya (Guerra Civil tots els apartats)

Durant tot l'any he estat estudiant la matèria D'HISTÒRIA D'ESPANYA I CATALUNYA a partir d'esquemes molt personalitzats que jo mateixa em faig, el màxim detallats possible, per tal de poder assolir els coneixements necessaris per aprovar i, amb bona ...

Berta Selectividad
Ver documento