Ciència Política Apunts Generals

0 2.00 €

Ciència Política Apunts Generals

Són apunts de classe, de la UB. Estudiant amb aquests apunts, vaig obtenir una quallificació d'un 8 sobre 10 en l'examen final. Estàn resumits, de manera que hi ha els conceptes clau explicats de manera breu i en ocasions esquematica.

frna Apuntes, resúmenes y casos prácticos
Ver documento

Ciencia Política

35 0 0.50 €

Ciencia Política

Apuntes de clase de ciencia política. Saqué un 7.5 en el examen (que fue un poco xunguillo xd)

Eduard Blai Serra Giménez Apuntes, resúmenes y casos prácticos
Ver documento

Resumen Introducción a la ciencia política URJC

0 4.00 €

Resumen Introducción a la ciencia política URJC

Resumen de los apuntes de la asignatura Introducción a la ciencia política, impartida por Edurne Uriarte, que se cursa en 1º del doble grado en periodismo y ciencia política de la URJC.

Salvador Domenech Miguel Apuntes, resúmenes y casos prácticos
Ver documento