Ciència Política Apunts Generals

0 2.00 €

Ciència Política Apunts Generals

Són apunts de classe, de la UB. Estudiant amb aquests apunts, vaig obtenir una quallificació d'un 8 sobre 10 en l'examen final. Estàn resumits, de manera que hi ha els conceptes clau explicats de manera breu i en ocasions esquematica.

frna Apuntes, resúmenes y casos prácticos
Ver documento