PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE GALEGO 2017 (parte A do segundo exame)

6 50.00 €

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE GALEGO 2017 (parte A do segundo exame)

Programación lista para entregar ao tribunal (só falta a portada cos datos de quen a entrega, loxicamente). A programación obtivo a mellor nota do seu tribunal. Nesta web están tamén dispoñibles as unidades didácticas desenvolvidas e os guións orai...

Preparador Oposiciones
Ver documento

Defensa oral programación didáctica GALEGO

8 30.00 €

Defensa oral programación didáctica GALEGO

Adaptada aos 20 min que dura a proba. O autor obtivo a nota máis alta do sei tribunal no ano 2017. É recomendable descargar tamén outros documentos como a programación, as unidades didácticas, ... todo dispoñible nesta páxina.

Preparador Oposiciones
Ver documento

MODELO COMENTARIO FILOLOXICO

8 30.00 €

MODELO COMENTARIO FILOLOXICO

Modelo para chapar e soltar no exame. Centos de exemplos de cada plano lgtco:fónico-gráfico; morfosintáctico e léxico-semántico. O autor obtivo praza no 2017. Dispoñibles nesta mesma web o resto de modelos de comentarios e a programación e unidade...

Preparador Oposiciones

Ver documento

Temas 31 a 40 de matemáticas - Oposiciones secundaria

176 43 5.00 €

Temas 31 a 40 de matemáticas - Oposiciones secundaria

31. Integración numérica. Métodos y aplicaciones. 32. Aplicación del estudio de funciones a la interpretación y resolución de problemas de la economía, las ciencias sociales y la naturaleza. 33. Evolución histórica del cálculo diferencial 34. Anál...

ElTemario .com Oposiciones
Ver documento

MODELO COMENTARIO LINGÜÍSTICO

6 30.00 €

MODELO COMENTARIO LINGÜÍSTICO

Modelo para chapar e soltar no exame. Centos de exemplos de cada plano lgtco:fónico-gráfico; morfosintáctico e léxico-semántico. O autor obtivo praza no 2017. Dispoñibles nesta mesma web o resto de modelos de comentarios e a programación e unidades d...

Preparador Oposiciones

Ver documento

Temas 41 a 50 de matemáticas - Oposiciones Secundaria

166 35 5.00 €

Temas 41 a 50 de matemáticas - Oposiciones Secundaria

41. Movimientos en el plano. Composición de movimientos. 42. Homotecia y semejanza en el plano. 43. Proyecciones en el plano. Mapas. Planisferios terrestres: principales sistemas de representación. 44. Semejanzas y movimientos en el espacio. 45. ...

ElTemario .com Oposiciones
Ver documento

GUIÓN ORAL UNIDADES DIDACTICAS DE GALEGO 2017 (parte B do segundo exame)

7 25.00 €

GUIÓN ORAL UNIDADES DIDACTICAS DE GALEGO 2017 (parte B do segundo exame)

Inclúense un longo guión oral con todo o que o seu autor dixo no exame diante do tribunal. É recomendable tamén descargar as unidades didácticas desenvolvidas, tamén dispoñibles nesta web buscando "unidades didacticas de galego".

Preparador Oposiciones
Ver documento

Temas 11 a 20 de matemáticas - Oposiciones Secundaria

214 32 5.00 €

Temas 11 a 20 de matemáticas - Oposiciones Secundaria

Temas para preparar la oposición de enseñanza secundaria. Este bloque incluye los temas 11 a 20. El resto de temas de matemáticas están también disponibles en esta misma Web. También está disponible cada tema por separado. Los temas de 11 a 20 son: ...

ElTemario .com Oposiciones
Ver documento

UNIDADES DIDACTICAS DE GALEGO 2017 (UD 1 de 15)

8 20.00 €

UNIDADES DIDACTICAS DE GALEGO 2017 (UD 1 de 15)

O resto de unidades pódense descargar xa que están dispoñibles nesta web.

Preparador Oposiciones
Ver documento

Temas 51 a 60 de matemáticas - Oposiciones Secundaria

182 30 5.00 €

Temas 51 a 60 de matemáticas - Oposiciones Secundaria

51. Sistemas de referencia en el plano y en el espacio. Ecuaciones de la recta y del plano. Relaciones afines. 52. Producto escalar de vectores. Producto vectorial y producto mixto. Aplicaciones a la resolución de problemas físicos y geométricos. 5...

ElTemario .com Oposiciones
Ver documento