Historia de la Filosofia.

Apuntes de Historia de la Filosofia, centrado sobretodo en estudiantes de segundo de Bachillerato y estudiantes del grado de Filosofía. Los apuntes incluyen las teorias mas conocidas de los citados autores, junto con una pequeña comparación entre ellos.

Extracto del documento

Plató té una obra molt extensa. L'obra de plató contempla una sèrie de períodes. El que escriu plató són bàsicament diàlegs. És un mètode semblant al que feia el seu mestre Sòcrates. L'obra es pot dividir en quatre períodes:
El primer període és el període socràtic: En aquests diàlegs plató representa a Sòcrates parlant amb algú. El Sòcrates que parla està desenvolupant el pensament de Sòcrates no el de Plató. Per exemple: L'apologia de Sòcrates, El Crito.
El segon període: és el període de transició. Plató comença a desenvolupar el seu pensament propi. Alguns diaris de transició seria el Menó i Gòrgies.
El tercer període: són diaris de maduresa. Són diàlegs en què plató ja exposa el seu pensament, la seva teoria. El personatge que apareix als diàlegs es Sòcrates. El personatge que apareix és el Convit, Fedre i la República. El convit té com a tema central el amor. El amor desperta en Plató un interès per arribar a la idea de bellesa. Deia que nosaltres proveníem dels andrògens. Eren una mena de criatures curioses perquè per una banda era un home i per l’altra era una dona. Zeus s’enfada, els castiga i els separa. I com tenint una tendència de buscar la nostra “meitat” així plató explicava l’atracció dels homes cap a les dones i viceversa.
El quart període son diàlegs de vellesa. Les obres que destaquen són el Sofista i Teetet. Els diàlegs de vellesa ens presenten un pensament platònic pròpiament mateix.