GUIÓN ORAL UNIDADES DIDACTICAS DE GALEGO 2017 (parte B do segundo exame).

Inclúense un longo guión oral con todo o que o seu autor dixo no exame diante do tribunal. É recomendable tamén descargar as unidades didácticas desenvolvidas, tamén dispoñibles nesta web buscando "unidades didacticas de galego".