Ciència Política Apunts Generals.

Són apunts de classe, de la UB. Estudiant amb aquests apunts, vaig obtenir una quallificació d'un 8 sobre 10 en l'examen final. Estàn resumits, de manera que hi ha els conceptes clau explicats de manera breu i en ocasions esquematica.