Ciencia Política.

Apuntes de clase de ciencia política. Saqué un 7.5 en el examen (que fue un poco xunguillo xd)

Extracto

 CIÈNCIA POLÍTICA
TEMA 1: Poder polític, Estat i anàlisi des de la ciencia política.

POLÍTICA: Activitat dels membres d’una comunitat. El seu objectiu és regular els conflictes que existeixen entre els membres i aspira a solucionar-los. El seu resultat són decisions que obliguen a tot el colectiu. > en última instancia es poden aplicar amb la força = Coacció.

ORIGEN DE LA POLÍTICA: Vivim en comunitats per a garantir-nos un benestar mínim (més gent, més producción). I també volem SEGURETAT (més gent, la seguretat és més barata). En comunitats hi ha Desigualtats = CONFLICTES. Per això hi ha política, per resoldre conflictes.

CONFLICTES: no tots els membres tenen les mateixes oportunitats.
Poder: Qui la de tenir?
El recursos: Com els distribuim? Naturals, la terra, els diners.
Característiques sociodemogràfiques,culturals o ètniques > conflictes entre identitats (Classe, gènere,religió,etc).
Ideologies: Valors i creences > Formes d’actuar. Model d’organització diferents.
Els valors: Principis que guien la conducta i es pensa que será extrapulable a la resta.

Per a que els conflictes siguin considerats Conflictes Polítics. 4 etapes.
Identificació: Quina és la desigualtat.
Presa de conciencia: Desigualtat que veu un grup (expressió de demandes).
Mobilització de suports: Acomulació de recursos i suports (Partit Polític).
Traslladar el conflicto a l’escenari públic: Es considera important la regulació del c

Ver documento completo