Article científic "El Fast Food i la megarèxia".

L’objectiu d’aquest article es fer veure a la gent que el menjar ràpid a part de no ser saludable porta ingredients nocius i tòxics que desconeixem.

Extracto del documento

Sabem el què realment contenen les hamburgueses que mengem a McDonald’s? Fa dos anys un xef britànic, va afirmar que la carn que incloïa McDonald’s en les seves hamburgueses no era apta pel consum humà ja que la rentaven amb substàncies tòxiques.