Apunts - Els sitemes electorals - Universidad de Barcelona.

Els sistemes electorals( fonts, vots.. etc)

Extracto

Els sistemes electorals.
1. Definició:
Els sistemes electorals transformen els vots en escons al parlament Representació.
El primer element es elegir quants diputats o diputades s’han d’escollir:Com més gran sigui el número més proporcionalitat però això produeix una menor eficàcia
Dos criteris per escollir els escons:
-Mantenir un nombre fixa sense tenir en compte els canvis en l’electorat
-Variar el nombre d’escons segons els canvis demogràfics. Ex: eleccions municipals.
2. El tamany de la circumscripció: el prorrateig
Com es distribueixen els escons segons la circumscripció i com es divideix dintre de la circumscripció.

2.1 Criteris d’igualació territorial
Dos criteris: Igualació territorial o igualació relativa3.El tipus de candidatura
3.1 Candidatures uninominals:
En el sistema majoritari uninominals es territori es distribueix en districtes ( 1 diputat a cada districte) molt petits El candidat que guanya s’emporta tots els escons, els vots de l’altre partit no serveixen.
Aquest sistema produeix uns efectes: Avantatges (+) i Inconvenients(-).
+ A cada territori li correspon 1 diputat, tots estan representats en el parlament.
+ El perfil es decisiu (ja que es més important el candidat que la ideologia) i això produeix diputats molt bons.
+El pasar comptes: Com es passen comptes entre elegit i elector és produeix que el diputat/ada treballi pers els ciutadans.
-Sistema electoral molt poc proporcional, mino

Ver documento completo